שוברים דיגיטלים 2017-08-23T15:33:25+00:00

שובר דיגיטלי הינו מספר המופק על-ידי מערכת וליוקארד, אשר טעון בהטבה כלשהי או סכום כספי. הוא ניתן לשליחה במדיה דיגיטלית ומאפשר פעולה מהירה של קבלת/מסירת הטבה ללקוח ללא הצורך בהפקת ושליחת כרטיס מגנטי או שובר מודפס בדואר

אופן המימוש הוא על ידי הקלדת המספר בממשק וליוקארד בקופות העסק

היתרונות בפעילות שוברים דיגיטליים רבים הן בצד השיווקי והן בצד התפעולי. המעקב והבקרה הממוחשבים מייעלים את התהליך וחוסכים זמן ועלויות בנושא ההתחשבנות הכספית של הגורמים הרלבנטיים